Принтиране

За някои въпроси относно платения годишен отпуск

Автор: Мариана Василева,
Кодексът на труда (КТ) урежда правото на всеки работник или служител на платен годишен отпуск.