Принтиране

За някои спорни въпроси, свързани с тълкувателната практика на вкс в сферата на трудовото право

Автор: Андрей Александров,
Обществена тайна е, че в последните години Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) все по-често постановява тълкувателни решения, чиято цел би трябвало да е унифициране на съдебната практика по даден въпрос, чрез налагане на задължително за съдилищата тълкуване на съответните правни норми.