Принтиране

За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден труд

Автор: Андрей Александров,
Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието, и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител, от работника или служителя извън установеното за него работно време (чл. 143, ал. 1 КТ). Съгласно тази дефиниция извънреден ще е трудът, положен след края или преди началото на работното време, по време на почивка, в празнични и почивни дни, и т. н.