- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За някои практически проблеми, свързани с трудовите договори за допълнителен труд

Трудовите договори за допълнителен труд (вътрешно и външно съвместителство по чл. 110 и 111 КТ; договор за работа през определени дни от месеца по чл. 114 КТ, сключен със същия или с друг работодател) предполагат наличието на възникнало по-рано трудово правоотношение между същите страни.