Принтиране

За някои аспекти и спорни моменти от действащата уредба на колективните трудови спорове

Автор: Андрей Александров,
Колективните трудови спорове получиха за първи път правната си уредба у нас със Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) през 1990 г.