Принтиране

За критерия „общодостъпност“ на социалните придобивки, според правната уредба и административната практика

Автор: Андрей Александров,
Трудовото ни законодателство предвижда възможността за обособяване на целеви средства за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието (глава XIV от КТ, чл. 292-300).