Принтиране

За документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Автор: Мариана Василева,
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 7 от Кодекса на труда (КТ) документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от министъра на труда и социалната политика. В Наредба № 4 от 11.05.1993 г. са регламентирани документите, които са необходими за сключване на трудов договор.