- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Всичко за обезщетението при пенсиониране на служител по чл. 222, ал. 3 КТ

В практиката възникват многобройни въпроси относно обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение при пенсиониране на работник или служител.