Принтиране

Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда

Автор: Мариана Василева,
Коментар В „Държавен вестник“, брой 28 от 2020 г., бяха обнародвани промени в Кодекса на труда (КТ), в сила от 13 март 2020 г., когато върху цялата територия на Република България беше обявено извънредно положение. По-късно, в „Държавен вестник“, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14 май 2020 г., бяха обнародвани и допълнения […]