- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Възникване на трудово правоотношение въз основа на избор

„Може ли да ми разясните какви са правните основания за възникване на трудов договор въз основа на избор и при какви точно случаи се прилага?“