Принтиране

Възникване на трудово правоотношение въз основа на избор

Автор: Тодор Капитанов,
„Може ли да ми разясните какви са правните основания за възникване на трудов договор въз основа на избор и при какви точно случаи се прилага?“