Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 96/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Съществува ли възможност социалните придобивки, предоставяни на служителите, освен в натура, да се предоставят и в пари (в брой)?