Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 9/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: При преназначаване на работник от една на друга длъжност в предприятието, при условие че двете длъжности не са еднакви и не са сходни, работодателят длъжен ли е да изплаща допълнително трудово възнаграждение по чл. 12 НСОРЗ?