Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 87/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: При хипотеза, в която служител има съществуващо трудово правоотношение с работодател и страните се споразумеят на служителя да бъдат вменени допълнителни задължения към друг отдел в предприятието срещу допълнително възнаграждение за неопределено време, как следва да се осъществи тази промяна?