Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 86/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Държавен служител е в отпуск по майчинство. В заповедта за назначаване е посочено, че служителят има право на 20 дни основен и 10 дни допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време.