Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 85/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: До 13.06.2022 г. бях в отпуск по майчинство. Преди да се завърна на работа, длъжността, която заемах по трудово правоотношение, на основание § 36 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ЗДСл), беше определена да се заема по служебно правоотношение.