Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 81/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Работодател утвърждава ново щатно разписание, което влиза в сила от определена дата.