Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 80/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Трудовото правоотношение на служител е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ поради пенсиониране.