Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 79/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Сключихме трудов договор с лице, което преди това е работило 3 години в Гърция.