Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 78/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Има ли право работник, на който трудовият договор е прекратен преди три месеца по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, и при прекратяването не е предявил претенции за обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ поради пенсиониране, да предяви сега (три месеца след прекратяване на договора) претенции за изплащане на обезщетението?