Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 77/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Лице е освободено поради намаляване на обема на работата на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Представя на работодателя трудова книжка и декларация, че не е започвало работа, и иска да му бъде изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ.