Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 75/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Замествам колежка по майчинство, която е титуляр на длъжността, и едновременно изпълнявам и моята работа. Каква заплата ще ми бъде начислена - основната или брутната, или определен процент от заплатите и от работните дни в месеца?