- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 69/2022

ВЪПРОС: В лечебно заведение има издадена заповед на управителя за заместване на ръководните длъжности по време на тяхната отпуска или болнични. В нея поименно са упоменати имената на заместващите служители.