Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 68/2023

Автор: Лариса Тодорова
ВЪПРОС: С 80% трайно намалена трудоспособност, с експертно решение на ТЕЛК съм и работя като учител с годишен отпуск 48 дни. Имам ли право на допълнителен отпуск по чл. 319 КТ в рамките на 6 дни?