- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 68/2022

ВЪПРОС: Полагат ли се ваучери за храна на служители, работещи в държавната администрация по трудово или служебно правоотношение?