- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 67/2022

ВЪПРОС: В Правилника на вътрешния трудов ред е предвидено едновременното ползване на платен годишен отпуск от всички служители във фирмата.