Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 67/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: В Правилника на вътрешния трудов ред е предвидено едновременното ползване на платен годишен отпуск от всички служители във фирмата.