- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 66/2022

ВЪПРОС: При работодател има назначени над 2000 служители, които работят дистанционно от дома, в различни населени места в България. Как работодателят трябва да изпълни законовото изискване за връщане на трудовата книжка срещу подпис в дневника за издаване на трудовите книжки?