Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 65/2023

Автор: Лариса Тодорова
ВЪПРОС: Съкратена съм по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, във връзка с чл. 326, ал. 2 КТ. След отработеното предизвестие не си намерих работа в следващия месец и подадох декларация по образец по чл. 222, ал. 1 КТ.