Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 65/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: През 2015 г. се пенсионирах по реда § 4 от ПЗР на КСО без прекратяване на трудовия договор. Мога ли сега да прекратя трудовия си договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ?