- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 64/2022

ВЪПРОС: Съгласно вътрешните правила за работната заплата придобитият трудов стаж и професионален опит се зачита съгласно НСОРЗ.