Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 64/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Съгласно вътрешните правила за работната заплата придобитият трудов стаж и професионален опит се зачита съгласно НСОРЗ.