Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 63/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Зачита ли се за професионален стаж и опит времето, през което се ползва отпуск по майчинство?