- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 61/2022

ВЪПРОС: Бях освободена от работа поради съкращаване на щата и обжалвам заповедта за прекратяване на трудовия договор.