Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 60/2023

Автор: Лариса Тодорова
ВЪПРОС: Когато работникът или служителят не се яви на работа в два и повече последователни дни и се крие от работодателя, за да не получи от него писмото за искане на писмени обяснения, какъв е редът същото да му бъде връчено надлежно?