- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 60/2022

ВЪПРОС: Зачита ли се за трудов стаж времето на подготвителен курс за кандидат-студенти – РАБФАК? Работодателят отказва да признае този стаж. Правилно ли е?