Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 60/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Зачита ли се за трудов стаж времето на подготвителен курс за кандидат-студенти - РАБФАК? Работодателят отказва да признае този стаж. Правилно ли е?