- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 59/2022

ВЪПРОС: Необходимо ли е да има сходство в длъжността или професията по чл. 12, ал. 2 НОСРЗ? Ако по вина на счетоводител допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не е изплащано, работникът или служителят може ли да го търси за минало време?