Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 58/2023

Автор: Лариса Тодорова
ВЪПРОС: Ако се работи извънредно (респективно, ако се работи по време на разположение, когато също се прилагат правилата за извънреден труд) само през един от двата почивни дни, не се прилага чл. 153, ал. 4 КТ.