- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 58/2022

ВЪПРОС: Когато служител е в платен годишен отпуск, по кой член от Кодекса на труда трябва да го замества друг служител от същото предприятие?