Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 58/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Когато служител е в платен годишен отпуск, по кой член от Кодекса на труда трябва да го замества друг служител от същото предприятие?