- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 57/2022

ВЪПРОС: Как може да се ползва платеният годишен отпуск – наведнъж или на части? Може ли отпускът да се ползва наведнъж в началото на календарната година? Ако работодателят откаже да разреши ползването, длъжен ли е да издаде писмена заповед?