Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 57/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Как може да се ползва платеният годишен отпуск - наведнъж или на части? Може ли отпускът да се ползва наведнъж в началото на календарната година? Ако работодателят откаже да разреши ползването, длъжен ли е да издаде писмена заповед?