- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 56/2022

ВЪПРОС: Желая да се възползвам от правото си на ранно пенсиониране за учители. Директорът на училището настоява да подам предизвестие за напускане. Ако го направя, ще имам ли право на обезщетението при пенсиониране, когато излезе пенсионното решение? Имам ли право да ползвам неплатен отпуск, докато излезе пенсионното решение?