Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 54/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Работодател е обжалвал издадени на негов служител болнични листове. С решения на ТЕЛК същите са отменени като неправомерни издадени. Междувременно трудовото правоотношение на служителя е прекратено. Как следва да се оформи отсъствието на служителя за периода на отменените болнични листове? Дължат ли се социално-осигурителни вноски за този период?