- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 53/2022

ВЪПРОС: Как се изчисляват полагаемите се дни платен годишен отпуск при започване на нова работа и на каква база – отработени календарни дни, или отработени работни дни?