Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 53/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Как се изчисляват полагаемите се дни платен годишен отпуск при започване на нова работа и на каква база - отработени календарни дни, или отработени работни дни?