- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 52/2022

ВЪПРОС: На работник е издадено решение на ТЕЛК за 70 процента инвалидност. Решението е представено на работодателя, но той не предприема никакви мерки за изпълнение на предписанието на ТЕЛК за преместване на друга, по-лека работа. Какви са правата на работника?