Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 52/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: На работник е издадено решение на ТЕЛК за 70 процента инвалидност. Решението е представено на работодателя, но той не предприема никакви мерки за изпълнение на предписанието на ТЕЛК за преместване на друга, по-лека работа. Какви са правата на работника?