Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 51/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Служител е в платен годишен отпуск и преди изтичането му подава предизвестие за напускане. Длъжен ли е работодателят да се съгласи с предизвестието? Може ли работодателят да не изчака да изтече срокът на предизвестието, а веднага да прекрати трудовия договор, при положение че е разрешил ползването на отпуска?